Kod mene je uvijek sve budem. - Following her/part three (2013.)

- izloženo u sklopu TASK-a 2013. Imprint "nje" kao konstrukta u zadane parametre Taska 07 Nikoline Pristaš.

Priča (link)


Sanjala sam kako trči šumom - Following her/part two (2013.)

- namijenjeno medijskoj fasadi MSU-a (done for media facade of Mueum of Contemporary art in Zagreb) u sklopu Animafesta (link)


fragment 01

fragment 02

fragment 03

Herta u nastajanju - Hertaforming (2012.)

Projekt detaljnije možete pogledati OVDJE/The whole project can be seen HEREHertina priča započinje pismom 7.VII. nepoznate godine. Pisma koja piše su osobne prirode i prilaže ih službenim dopisima koje je pisala po nalogu u štampariji u kojoj je radila. U pismima nije navela primatelja. Vremenski period u kojem pisma nastaju je od 4.VII. kada je nestalo napajanja u Gradu do 3.VIII. kada je stadij raspadanja Hertinog tijela prouzročio njezinu/njegovu smrt. Sveukupno je pronađeno 13 omotnica sa pismima, dopisima i negativima gdje je za većinu kustosica preuzela ulogu autorice te ih prilagodila za izlaganje.

Story of Herta begins with a letter dated July 7th, year unknown. Letters she writes are personal and she encloses them with official memos she writes in printing office where she works. Last letter is dated August 3rd when the state of her decaying body disables her from writing any further. There are a total of 13 envelopes found containing letters, memos and photographic negatives.Primjer pisma od Ponedjeljka, 7. VII.
Example of letter dated Monday,  July 7th
Tko je bila Harriet Seldon? - Who was Harriet Seldon? (2011./2012.)


50 matematičarki na putu za Trantor
50 mathematicians on their way to Trantor

U radu Tko je bila Harriet Seldon? željela sam pomiješati elemente znanstvene fantastike sa realnošću. Inspiracija i polazišna točka mi je bila u romanu Isaaca Asimova Fondacija. Odabrala sam dijelove romana i prevela ih u slobodnom prijevodu na hrvatski. Pod slobodnim prijevodom mislim na to da sam prevodeći obrnula rodove što je rezultiralo svemirom punim žena na pozicijama moći. Fokusirala sam se na Harriet Seldon, poznatu psihopovjesničarku i na njezin profesionalni i privatni život. Projekt sam prezentirala preko dokumantacije koja se sastoji od transkripta suđenja Harriet Seldon, dodatnih dokumenata i odlomaka vezanih za njezin život. Kontrast znanstveno fantastičnom dijelu daju fotografije iz stvarnog života.

In Who was Harriet Seldon? I wanted to mix real life elements with science fiction. The base for my story was a SF novel Foundation written by Isaac Asimov. I took parts of that novel and translated it freely into Croatian. By freely I mean that I reversed all the genders when translating. I ended up having a universe full of women in various positions of power. I focused my story on Harriet Seldon, a very prominent  psychohistorian and her professional and personal life. I presented this project as documentation containing transcript from her trial, additional documents and excerptions connected to her life and real life photographs that contrast the fictionality of the story. 

Oprostite, nešto ste rekli? - Excuse me, you were saying? (2011.)

 Serija fotografija, kolaža i crteža - Series of photographs, cut-outs and drawings

29:44 (2011.)

link na audio zapis

29:44 je kompilacija zvučnih zapisa na CD-u koji su nastali u suradnji studenata Metropolitan University London Department of Art i mojih kolega s godine. Rad je rezultat intenzivne višednevne radionice u kojoj smo se kroz priču i predstavljanje radova pokušali što bolje upoznati. Nakon što je došlo do zasićenja tolikim informacijama zamolila sam kolege da se opuste, budu ono što jesu i tada sam ih svakog ponaosob snimila. Zamolila sam ih da prekinu snimanje kada im misli odlutaju.
29:44 is a compilation of tracks on CD which I made in collaboration with art students from London and my fellow students. The CD is the result of an intense one week collaboration where we tried to get to know each other and produce something together. We had extensive presentation of our work, talked a lot, and after I got saturated with all the words and meanings I asked each participant to just be her/himself, to be aware of themselves at that time and surrounding space, and not to talk, and then recorded them as they said nothing. The result wasn't an akward silence but two people just being next to each other. I asked them to stop the recording process when their thoughts drifted away.

Anagram (2010.)


Link na video
Link na pisani osvrt
Link na članak obajvljen na Vox Feminae portalu 

Anagram je video performans predstavljen kao instalacija u kojem ja igram igru preslagivanja definicija koje mi moja projekcija govori. Rad je proces u kojem jezično razlažem rodni identitet predstavljen definicijama:

Ti si pasivni objekt/Bik i sitna povijest
Ti si nedostatak falusa/Ode fatalni stisak usta
Ti si prijetnja kastracijom/Krtica mijenja stariji post
Ti si materijal kojeg oblikuju nisi tvorac/Trobojni trag tijela je sam u kocki i sivilu
Ti ne polažeš pravo na pogled/Potrošne opale glavni padež
Ti si definirana nedruštvenim prostorom/Ni narod ni sisa prividno trome Štrumfete
Ti ne djeluješ/Je je šund leti
Ti si simbol nisi stvarna/Mast stisni a boli vrisni
U binarnom sustavu spolova ti si nula/Pisni tu u vatru sablasno slovo i naum
Ti kao takva uopće ne postojiš/Tući sve što je naopako a pitko

Anagram is a video performance presented as an instalation where I play a game with a projection of myself. Projection is giving me definitions of a woman which I then deconstruct. My main interest in this work was a process of linguistacally deconstructing gender identity while playing a game.

O jeziku - On language (2010.)

Pretvaranja - ConversionsU projektu Pretvaranja mi je cilj bio pretvoriti tekst u zvučni i video zapis kojem se ne može pripisati nikakvo  značenje. Inspiriralo me razmišljanje o apstraktnoj prirodi jezika o kojoj obično ne razmišljam jer sam naučena povezivati određenu riječ, tekstualni ili verbalni zapis sa određenim značenjem. Zvukovi u audio zapisu su pretvorene riječi i njihovo trajanje odgovara trajanju riječi koje mijenjaju. Isti je princip kod video zapisa gdje boje preuzimaju ulogu zvukova.
My interest in this project was conversion of words into sound as well as color that carry no meaning. My inspiration came when I started thinking about the abstract nature of language which I mostly ignore because I was taught to associate meanings to words. The sounds that can be heard are actual words and the length of each sound corresponds with the length of the word. Same goes with colours, each colour is a different word and it gets closer to white the more letters it has . The text which I started converting is made out of parts of unrelated texts so it has no specific meaning.Slučajnost - Working with chance (2010.)

Ljudi na trgu - People on a square


Video radovi/animacije su nastali tako što sam snimala ljude na ulici i tu snimku rastavila na sličice koje sam zatim u prvom videu 'provukla' kroz kompjuterski program koristeći nasumične parametre. Za drugi video sam iskoristila ljude kao objekte koji su svojim prolaskom ostavili trag i tako u određenom vremenu oslikali prostor kadra.

In the first video I filmed people passing by in the streets, broke down the film into frames and then filtered them through computer program using random parameters. I drew the inspiration from Fluxus movement and wanted to use chance in my working process. In second video again I filmed people passing by and made them or parts of them into objects. Unknowingly they painted the everyday scene. This video is a part of an installation in which I took snapshots of different scenes and presented them as graphics.


link Video radovi - Videos (2009.)

Izlet - Field tripOrgulje - OrganZalazak sunca - Sunset